Tunge m/lokkemiddel til/mus
139 kr
- +
SuperCat musefelle med permanent lokkemiddel Fellen med permanent lokkemiddel. Klar til bruk i løpet av få sekunder. Med plastsmekk. Pakke med 2 stk. Super effektiv og helt hygienisk. Kan betjenes med kun 2 finger. Ufarlig for barn og husdyr.
85 kr
- +
Pelias Maurmiddel insektmiddel mot maur kakerlakker krypende insekter Pelias Maurmiddel er et insektmiddel mot maur, kakerlakker og andre krypende insekter. Benyttes for å forebygge og reduserer problemer med krypende insekter utendørs. Kan også benyttes innendørs, samt på steder hvor krypende insekter kan komme inn i huset. Bruksanvisning: 20 gram løses i 1 liter vann. Benytt løsningen på områder hvor insektene er, eller er observert. ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.Oppbevares utilgjengelig for barn. Må oppbevares adskilt fra andre materialer. Inneholder Permetrin. Kan gi allergisk reaksjon. PRODUKTTYPE 18: Insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktskjerm.
228 kr
- +
Middel mot maur, veps, fluer, mygg og andre insekter, innendørs og utendørs. Langtidseffekt på ca 7 uker. Benyttes til innendørs eller utendørs bruk. Dusjes på steder der insektene beveger seg. Gjenta behandling ved behov. Bruk Pelias maurmiddel på barmark.
300 kr
- +